Campagne: We are Water

Als teams zijn wij ambassadeur geworden van de campagne We are Water van Stichting Zeeland Sport & Leasure  in samenwerking met Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Delta Route en HZ University of Applied Sciences . De missie is om de wereld waterbewust te maken en daarnaast om jeugd te enthousiasmeren en actief te betrekken bij de watersector.
Wij zijn ambassadeur voor de komende 3 jaar, tot en met de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Ieder jaar moeten we een paar activiteiten doen voor de campagne. Dat kan bijvoorbeeld zijn op school een spreekbeurt houden over een bepaald onderwerp of een activiteit organiseren die  met water te maken heeft. We krijgen daarbij hulp van een student en waarschijnlijk ook van een topsporter die verbonden is aan de campagne. 

We hadden ook de opdracht om op Bermuda te kijken hoe er met water wordt omgegaan. We kwamen er als snel achter dat ze op Bermuda heel milieubewust zijn en ook de Endeavour organisatie brengt dat over op de jonge zeilers.
Zo liepen we bij aankomst op Bermuda gelijk aan tegen een basin met ‘Green Turtle’ schildpadden, een bedreigde soort die door Bermuda sinds 1972 wordt beschermd en waar onderzoek naar wordt gedaan, en hangt er een groot spandoek bij het jeugdhonk van de wedstrijden met de tekst “Reducing a Sailor’s Environmental impact’. Bovendien informeerde de Dutch honorair consul ons dat Bermuda een verdrag heeft getekend voor schone oceanen. Iedereen op Bermuda is verplicht regenwater op te vangen. De huizen hebben daarvoor een speciaal dak en een speciaal watersysteem. Wij gaan ons hier verder in verdiepen en er op school over vertellen. Als u benieuwd bent naar die systemen klik dan hier

Verder heeft men verzocht om het gebruik van plastic flesjes  tijdens de America's Cup zoveel mogelijk te beperken. Op verschillende plekken stonden water-vulstations. Klik hier voor een artikel hierover in de Gazette. 

Ons ambassadeurschap is weer gekoppeld aan Talentboek een crowdfundingplatform voor sporters.  Een initiatief van Yvonne van Gennip. Via Talentboek hebben we donaties van vrienden en familie ontvangen voor onze reis. 
Speciaal om onze aanwezigheid op Talentboek te promoten en om mensen te stimuleren om onze reis te steunen hebben we een swingend filmpje gemaakt.